Privacy Statement

Dit is het privacy statement van Workumer Jachtcentrum (hierna ook: “we”, “wij” en “ons”). Gevestigd te Parallelwei 7, 8711 CH Workum, Nederland. Wanneer je de website van Workumer Jachtcentrum op https://www.workumerjachtcentrum.nl/ (hierna: “de Website”) bezoekt, verwerken we diverse gegevens van je. Dit doen we voor verschillende doeleinden. Hieronder lees je welke gegevens wij verwerken en voor welk doel we dat doen. Het begrip “verwerken” is overigens heel breed. De wet verstaat daar alle handelingen onder vanaf het moment van verzameling tot het moment van vernietiging. Ook het tijdelijk opslaan van jouw gegevens valt onder het begrip verwerken.

Wij nemen jouw privacy natuurlijk zeer serieus en zullen informatie over jou op een veilige manier verwerken en gebruiken. Uiteraard vertellen we je in dit privacy statement ook welke rechten jij hebt en hoe je die kunt uitoefenen.

Waarom verwerken we jouw gegevens?

We verwerken jouw gegevens voor verschillende doelen. Op hoofdlijnen verwerken we jouw gegevens om jouw gebruik en gebruikservaring van de Website te optimaliseren en om ervoor te kunnen zorgen dat wij de door jou afgenomen producten en/of diensten aan je kunnen leveren.

Om specifiek te zijn, verwerken we jouw gegevens voor de volgende doelen:

 • Om de Website goed te laten functioneren;
 • Om de Website te verbeteren;
 • Om een beter op jou toegespitste Website aan te bieden;
 • Om jou (gepersonaliseerde) aanbiedingen en informatie te sturen;
 • Om je onze nieuwsbrief te sturen;

  Welke gegevens verwerken we over jou?

  Goede werking van de Website

  Om de Website goed te laten functioneren, gebruiken we automatisch gegenereerde informatie zoals je IP-adres, het type, de versie en de taal van je browser en/of de resolutie van je beeldscherm.

  Website optimalisatie

  Om de Website te verbeteren, gebruiken we bepaalde informatie die tijdens je bezoek aan de Website verzameld wordt, zoals: je IP-adres, de pagina’s die je op de Website bezoekt en hoe lang je op deze pagina’s blijft, hoe je op de Website bent gekomen, welk computersysteem je gebruikt en het type en de versie van je browser.

  Aanbiedingen via een nieuwsbrief

  Als je hiervoor kiest, ontvang je regelmatig per e-mail onze nieuwsbrief met interessante acties en aanbiedingen. Wil je je afmelden voor de nieuwsbrief? Dit kan altijd via een link in de nieuwsbrief.

  Jouw gegevens zullen we nooit aan derden verstrekken ten behoeve van commerciële doeleinden van deze derden, zonder dat jij ons daar uitdrukkelijk toestemming voor hebt gegeven.

  Wat gebeurt er bij het doorlinken via de Website?

  De Website bevat mogelijk hyperlinks waarmee je, als je erop klikt, de Website verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. Wij hebben geen zeggenschap over de inhoud van websites van andere partijen en over de producten en/of diensten die daar worden aangeboden. Ook weten wij niet hoe er op die andere websites met jouw gegevens wordt omgegaan. Dit Privacy Statement heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via de Website zijn verkregen. Wij kunnen geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid accepteren voor de websites van andere partijen en de wijze waarop zij met jouw (persoons)gegevens omgaan.

  Verstrekken wij jouw gegevens aan andere partijen?

  Workumer Jachtcentrum kan jouw gegevens alleen verstrekken aan derden voor zover je uitdrukkelijk met betrekking tot een bepaalde derde aangegeven hebt dat je daar toestemming voor geeft of voor zover deze gegevens niet tot jou persoonlijk kunnen worden herleid (zoals automatisch gegenereerde informatie, niet zijnde je IP-adres).

  Ten slotte kan Workumer Jachtcentrum jouw gegevens aan derden verstrekken indien zij daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is, zij daartoe genoodzaakt is als gevolg van een rechtszaak en/of in het geval zij dat noodzakelijk acht ter bescherming van haar eigen rechten.

  Rechten van onze bezoekers en klanten

  Als bezoeker of klant van de Website heb je het recht om contact met ons op te nemen met het verzoek je te vertellen of wij gegevens over jou verwerken. Je kunt contact met ons opnemen via het contactformulier. Na het verzoek zullen wij het volgende schriftelijk aan je mededelen:

  • welke gegevens wij verwerken;
  • voor welke doeleinden wij deze verwerken;
  • waar deze gegevens vandaan komen;
  • aan wie wij de gegevens verstrekken; voor welke doeleinden dit gebeurt.

  Je hebt ook het recht om ons te vragen om jouw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen. Je kunt dit verzoek doen als:

  • de gegevens feitelijk onjuist zijn;
  • voor de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet van toepassing zijn;
  • of in strijd met de wet worden verwerkt.

  Workumer Jachtcentrum zal binnen vier weken na je verzoek schriftelijk aan je mededelen of zij aan jouw verzoek tot verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen zal voldoen. Indien Workumer Jachtcentrum niet aan je verzoek zal voldoen, zal zij de reden daarvan aangeven.

  Beveiliging

  Workumer Jachtcentrum zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om jouw (persoons-)gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

  Doorgifte naar landen buiten EU

  Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn dat jouw (persoons)gegevens worden doorgegeven (naar servers van) aan Workumer Jachtcentrum gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Workumer Jachtcentrum gebruik maken van de EU standard contractual clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Workumer Jachtcentrum aan jou toestemming vragen om jouw (persoons)gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

  Tot slot

  Heb je na het lezen van dit privacy statement nog vragen over de bescherming van je gegevens tijdens het bezoeken van de Website? Neem dan gerust schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op. Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op de Website.

  Privacy Statement

  Dit Cookie Statement beschrijft de cookies waarvan Workumer Jachtcentrum (hierna ook: “we”, “wij” en “ons”) gebruik maakt via de website https://www.workumerjachtcentrum.nl/ (hierna: de “Website”) en voor welk doel deze cookies worden gebruikt. Workumer Jachtcentrum is gevestigd te Parallelwei 7, 8711 CH Workum, Nederland.

  Wat zijn cookies?

  Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij je bezoek aan een website worden meegestuurd aan jouw browser en daarna op de harde schijf of in het geheugen van je computer, tablet of mobiele telefoon (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de Website worden geplaatst, kunnen jouw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen.

  Welke cookies gebruikt Workumer Jachtcentrum?

  Functionele cookies

  Workumer Jachtcentrum maakt in de eerste plaats gebruik van functionele cookies. Deze cookies zijn noodzakelijk om aan jou de diensten en functionaliteiten te kunnen leveren waar je om hebt gevraagd. Functionele cookies onthouden bijvoorbeeld dat je bent ingelogd, zodat je op een volgende webpagina niet opnieuw hoeft in te loggen.

  Analytics cookies

  Voor het verzamelen van statistieken over het gebruik en bezoek van de Website, maakt Workumer Jachtcentrum gebruik van analyticsdiensten. Deze gegevens worden door de aanbieder van deze analyticsdiensten geanalyseerd en de resultaten hiervan worden aan Workumer Jachtcentrum verstrekt. Workumer Jachtcentrum krijgt op deze manier inzicht in hoe de Website wordt gebruikt en kan aan de hand van die gegevens de Website en/of haar dienstverlening zo nodig aanpassen. Als dat wettelijk verplicht is, kan de analyticsdienst deze informatie aan derden verstrekken.

  Social plug ins

  Via de Website kan mogelijk toegang geboden worden tot verschillende sociale media, zoals Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, Pinterest, Youtube en Google+. Met behulp van deze zogenaamde social plugins kun je informatie op de website met anderen delen en deze aanbevelen. Via de social plugins worden door derde partijen cookies op jouw Apparaat geplaatst. Dit kunnen cookies zijn die als doel hebben jouw gebruikservaring te optimaliseren, maar er kunnen tevens tracking cookies worden geplaatst die worden gebruikt om je surfgedrag over meerdere websites te volgen en een profiel van jouw surfgedrag op te bouwen.

  Tracking cookies

  Workumer Jachtcentrum maakt op de Website gebruik van cookies van derde partijen die jou op basis van je surfgedrag gepersonaliseerde aanbiedingen kunnen doen.

  Via de website wordt een cookie op jouw Apparaat geplaatst met een uniek nummer. Dit cookie maakt het mogelijk om jouw Apparaat te herkennen als je na een bezoek aan onze website naar een andere website surft, die onderdeel uitmaakt van hetzelfde advertentienetwerk. Dit maakt het mogelijk voor Workumer Jachtcentrum om jou op die andere website advertenties te tonen.

  De gegevens die op deze wijze worden verzameld, worden door Workumer Jachtcentrum alleen gebruikt om je ook op andere websites onze advertenties te kunnen tonen en worden niet aan andere bestanden gekoppeld.

  Verwijderen cookies

  De toestemming die je hebt gegeven aan Workumer Jachtcentrum voor het plaatsen en uitlezen van cookies, kun je altijd intrekken door je browser zo in te stellen dat deze geen cookies accepteert of door alle in jouw browser reeds geplaatste cookies te verwijderen. Raadpleeg de helpfunctie van je browser om te zien op welke wijze je de cookies kunt verwijderen.

  Je moet er wel rekening mee houden dat het verwijderen van cookies tot gevolg kan hebben dat bepaalde onderdelen van de Website niet of niet goed meer werken.

  Het weigeren en verwijderen van cookies heeft alleen gevolgen voor de computer en de browser waarop je deze handeling uitvoert. Als je gebruik maakt van meerdere computers en/of browsers moet je de bovengenoemde handeling(en) voor iedere computer en/of browser herhalen.

  Privacy Statement

  De mogelijkheid bestaat dat de informatie die door middel van een cookie verzameld wordt persoonsgegevens bevat. Als dat het geval is, is op de verwerking van deze persoonsgegevens tevens het Privacy Statement van Workumer Jachtcentrum van toepassing. Het Privacy Statement vind je op de Website.

  Vragen

  Als je nog vragen hebt over dit Cookie Statement, stuur dan een bericht naar ons via het contactformulier.